جایگاه علم آمار در تحقیقات بازاریابی

جایگاه علم آمار در تحقیقات بازاریابی

۱. اصول و روش های آماری

۲. تحقیقات بازار

۳. نقش آمار  در تحقیقات بازار

 
۱. اصول و روش های آماری
 
به زبان ساده، آمار مجموعه ای از اصول، روش ها و قوانین است که بر اساس آنها می توان چگونگی جمع آوری اطلاعات را طراحی کرد، اطلاعات و داده ها را جمع آوری نمود، این اطلاعات را مرتب، دسته بندی، خلاصه و تجزیه و تحلیل کرد، نتایج مورد نیاز را استخراج نمود و در صورت امکان نتایج را تعمیم داد.
      به این ترتیب واضح است که آمار بطور وسیعی، در تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد.
      نقش آمار در مراحل اساسی تحقیق به صورت زیر است:
 
الف) طرح نمونه گیری
 
از آنجا که در بسیاری از موارد امکان مطالعه ی تمام افراد جامعه آماری مورد نظر وجود ندارد، ضروری ست تا قسمتی از جامعه( نمونه)، انتخاب شود. مطالعات لازم روی این نمونه انجام شده و نتایج بدست آمده به جامعه تعمیم داده شود.
برای انتخاب نمونه، لازم است به این سوال های مهم پاسخ داد:
 
- حداقل تعداد افراد نمونه چند نفر باشد تا بتوان نتایج حاصل از بررسی آنها را با ضریب اطمینان بالا، به کل جامعه تعمیم داد؟ ( زیرا میزان تفاوت ویژگی های افراد جامعه، بر حجم نمونه موثر است)
- در مطالعاتی که دارای محدودیت هایی در اجرا و یا هزینه بالا می باشد، چه تعداد داده لازم است تا بتوان به نتایج حاصل، اعتماد کرد؟
 
روشهای آماری در طرح نمونه گیری، بهترین پاسخ به این نوع سوالات را ارائه می دهد.
 
 
ب) طبقه بندی و خلاصه سازی اطلاعات
 
     با مشخص کردن طرح نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات براساس آن، با حجم زیادی از اطلاعات جمع آوری شده روبرو هستیم. در این مرحله نیاز بیشتری به روش های آماری وجود دارد. با استفاده از روش های آماری و بکارگیری جدول های توزیع فراوانی، و محاسبه ی شاخص های تمرکز و پراکندگی( مانند میانگین میانه، نما، دامنه تغییرات، واریانس و...) می توان اطلاعات را دسته بندی و خلاصه کرد، روی ویژگی های مهم داده ها متمرکز شد و جزئیات غیر ضروری را کنار گذاشت و به کمک نمودارهای آماری آنها را نمایش داد. 
 
ج) تجزیه و تحلیل اطلاعات
 
برای مطالعه روابط بین متغیرها، شناسایی ویژگیها و بطورکلی بررسی اهداف تحقیق، باید از روش های مختلف آماری استفاده کرد، شاخص های مورد نیاز برآورد کرد، روابط بین متغیرها را شناسایی کرد و فرضیات مورد نیاز را آزمون کرد.
 قسمت عمده موضوع آمار عبارت است از کسب اطلاعات با انجام محاسباتی روی داده‌ها ، و ارزیابی و بدست آوردن معلوماتی تازه‌ از این اطلاعات.( روشهای مربوط به این قسمت را استنباط آماری می‌نامند). 
 
 
۳. تحقیقات بازار
 
در دنیای سریع و پررقابت امروز باید بدانیم تحقیقات بازاریابی چیست ، اگر بخواهیم به کسب و کاری وارد شویم و یا در آنچه داریم پیشرفت کنیم، نیاز به شناخت دقیق آن و شناختی عمیق از بازار آن کسب‌ و‌کار داریم. رسیدن به شناختی هرچه بهتر و موثرتر، از طریق روش های “تحقیقات بازار”، میسر است .
بطورکلی، تحقیقات بازار ، تمامی مراحل جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل و تفسیر آنها را در مورد رقبا، وضعیت بازار، مشتریان کنونی، قدیمی و بالقوه‌ی یک محصول یا خدمت را دربر می گیرد.
با استفاده از روش های مختلف تحقیقات بازار قادر خواهیم بود به جواب تمامی سوالاتمان در خصوص ” بازار “، دست یابیم.
این تحقیقات در مورد ویژگیها، عادات مصرف،‌ محل زندگی، نیازهای بازار هدف ما و همچنین ویژگی‌های رقبا و صنعتی که درآن فعالیت می‌کنیم، صورت می‌گیرد.
به کمک تحقیقات بازار می توانیم، قبل از استفاده از منابع خود در یک کسب ‌و‌کار، آن را امکان سنجی کرده و تمام زوایای آن را بررسی کنیم.
با استفاده از تحقیقات بازار، استراتژی هایی مانند :
برندینگ( هویت دادن به یک محصول و ایجاد تمایز با محصولات رقبا) ،
بخش بندی بازار ( تقسیم افراد حاضر در یک بازار در چندین گروه)،
امکان پذیر است.
زمانی که در کسب و کار، برای رفع مشکلی، نیاز به تصمیم گیری داریم، تحقیقات بازار می تواند اطلاعات لازم را در اختیارمان قرار دهد، که پی آمد آن کاهش ریسک و جلوگیری از اتلاف هزینه خواهد بود.
با استفاده از تحقیقات بازار می توان با نگاهی دقیق تر، علمی تر و عمیق‌تر به بازار و الگوهای مصرفی مشتریان‌، ‌موثرترین برنامه‌ بازاریابی را طراحی و تدوین کرد.
 
۳. نقش آمار در تحقیقات بازار
 
تکنیک های آماری تقریباً در همه زمینه های زندگی قابل استفاده هستند.
استنباط در مورد جمعیت تحقیقات بازار به شدت به تکنیک های آمار متکی است.
 با استفاده از تکنیک های آماری، می توان بهترین روش نمونه گیری از جمعیت مصرف کنندگان را یافت.
با استفاده از تکنیک های آماری، نسبت به ابزار معمول دیگر، قادر خواهیم بود اطلاعات بیشتری را استخراج کنیم  و بینش کاملتری از اطلاعات داشته باشیم. 
با استفاده از تکنیک های آماری، با ابزارهای اساسی و روش های علمی، اطلاعات را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کنیم.
با استفاده از تکنیکهای آماری، به روش های بهتری می توانیم به سوالاتمان در مورد مشتری و نیازهایش پاسخ دهیم. آنچه را که در مورد محصولات و خدمات خاص فکر می کند تعیین یا شناسایی کنیم. رفتار خرید او را بررسی و عادات خرید و ترجیحات آینده او را پیش بینی کنیم.
با استفاده از تکنیک های آماری، می توانیم براساس اطلاعات بدست آمده از یک نمونه، با سطح اعتماد و اطمینان بالایی،  در مورد جمعیت گسترده تر و جامعه ی آماری مورد بررسی، استنباط انجام دهیم.
از آنجا که شرط لازم برای انجام یک نظرسنجی و متعاقباً استنباط در مورد جمعیت ، تصمیم گیری در مورد بهترین روش جمع آوری داده ها و " طرح نمونه گیری " ست، در مطلب بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.

تحقیقات بازاریابی
کسب‌وکار
بازار هدف
آمار
مشاور تحقیقات بازاریابی
خریدار
مشتری
نظارت بر اثربخشی و فروش
شرکت تحقیقات بازاریابی در مشهد
نمونه گیری
داده
دیتا

نظرات کاربران


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید